February 17, 2023

Black History Month Inspiration

 

Hope Like Barack

Reform Like Frederick

Educate Like W.E.B.

Write Like Maya

Shoot For the Stars Like Mae

Dream Like Martin

Lead Like Harriet

Protest Like Angela

Play Like Jackie

Run Like Jesse

Learn Like Ruby

Speak Like Malcolm

Invest Like George

Inspire Like Louis

Dare Like Shirley

Challenge Like Rosa